banner

Werkwijze

Vooraf aan de behandeling vindt een intakegesprek plaats om inzicht te krijgen in de klacht, in sommige gevallen zal u eerst verzocht worden om met de klacht naar de huisarts te gaan.

Vervolgens is er een inspectie, een onderzoek om een beter beeld te krijgen van de klacht.

Aan de hand van deze bevindingen wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld met de passende methodieken.

Na 4 a 5 behandelingen word gekeken naar het resultaat, al na gelang de bevindingen word de behandeling voortgezet of niet. Evaluatie vindt ook tussentijds plaat.

massage